0 Felix SarottiDr., Behey Berkley Uni., "Dekonstruksiyonel ve Diferansiyel Perspektifler Bağlamında Kolonyalizmin Yapısokumsal Analizi: Eyüp Sabri Tuncer Örneği" başlıklı teziyle doktorasını verdi. "Where's Marxism, I'm there" çalışması son dönem tartışmalarına ışık tutması açısından dikkate değerdir. Aynı zamanda "Yanlızlık Keşmekeşi" adlı hikaye kitabı TDK mansiyon ödülü alan yazarın, "İzmir, İzmir, Güzel İzmir" adlı şiir kitabı da bulunmaktadır. Sosyal teorinin her alanında çalışmaları bulunmakta ve akademik ilgi alanları arasında özellikle özne-yüklem ilişkisi, Kar98k problematiği, Patagonya siyasi tarihi, turşuculuk ve seracılık belirtilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anonim kullanıcı olarak göndereceğiniz yorumlarda mail ya da blog adresi gibi iletişim adreslerinizi belirtmeniz önemle rica olunur.

SST Atölye